Přihláška na letní tábor (náhradník) 29. 6 - 13. 7. 2024Pole, označená (*), jsou povinná.

Informace o přihlašovaném dítěti:

Vyplňte, prosím, jméno Vašeho dítěte.

Vyplňte, prosím, příjmení Vašeho dítěte.

Vyplňte, prosím, datum narození Vašeho dítěte ve formátu DD.MM.RRRR.

Vyberte třídu, do které Vaše dítě chodí.

Vyplňte, prosím, ulici a číslo popisné. Pokud ve Vaší obci nejsou ulice označeny, vyplňte název obce a číslo popisné (Zdelov 1,...).

Vyplňte, prosím, název města či obce.

Vyplňte, prosím, PSČ - 5 číslic bez mezer.

Invalid Input

Invalid Input

(Alergie, zdravotní omezení a další informace pro pořadatele. V případě slevy napište jméno sourozence nebo kamaráda, který Vás na tábor přivedl)


Informace o zákonném zástupci dítěte:

Vyplňte, prosím, jméno zákonného zástupce.

Vyplňte, prosím, příjmení zákonného zástupce.

Vyplňte, prosím, email zákonného zástupce ve formátu "xxxxxxxx@xxxxx.xx".

Vyplňte, prosím, mobil zákonného zástupce ve formátu "728123456" - 9 číslic bez mezer.

Neplatný vstup

Vyplňte, prosím, ulici a číslo popisné. Pokud ve Vaší obci nejsou ulice označeny, vyplňte název obce a číslo popisné (Zdelov 1,...).

Vyplňte, prosím, název města či obce.

Vyplňte, prosím, PSČ - 5 číslic bez mezer.

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Před odesláním přihlášky je třeba potvrdit souhlas s podmínkami účasti na letním táboře.

Odkud o nás víte?
Zajde prosím odkud jste se o nás dozvěděli