Přihlášení na letní tábor v roce 2023, pro veřejnost, bude spuštěno v průběhu ledna 2023.

 

Lucie Macourková