- V případě odřeknutí či předčasného odjezdu z tábora (nemoc, rodinné důvody aj.) mi bude vrácena jen částka za jídlo (100 Kč/den)
- Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a jeho porušení může vést k
vyloučení dítěte z tábora bez nároků na finanční dorovnání
- Uděluji výslovný souhlas ke zpracování zde vyplněných údajů, splňujících ustanovení § 4 odst. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, příp. video-záznamů z letního tábora Zelňáček 2023 pořádaného skupinou Čtrnáctka. Rovněž souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách a facebooku tábora.