Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala, že na základě rozhodnutí č. 0031/12/KEMP/2021 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2021 se nám pro letošní rok podařilo získat dotace na letní pobyt vašich dětí. Zmíněné dotace zahrnují program a veškeré jejich aktivity. Podmínkou pro její čerpání je vrácení peněz všem účastníků, a proto vám vrátíme zaplacenou částku na účet z kterého peníze přišly. Jedná se o mimořádný dotační příspěvek ze strany MŠMT na podporu vzdělání a sociálního začlenění dětí postižených dobou COVID-19. Konečná cena letošního tábora pro vás, tedy bude jen 400Kč. Tuto částku budeme vybírat před odjezdem u autobusu v hotovosti. Je určena na výdaje, které dotace MŠMT nepokryje, nelze ji z dotací čerpat.

Dále bych vás chtěla informovat o změně odjezdu.

POJEDEME AUTOBUSEM. U autobusu budete odevzdávat batoh, kufr a veškerou dokumentaci:

  • Někteří i podepsanou přihlášku
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti ( někteří již odeslali)
  • Negativní potvrzení o testování
  • Potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu
  • Kartičku pojištěnce
  • Nepoužitý antigenní test ( viz níže.)

Všechny děti se musí při nástupu prokázat negativním testem nebo potvrzením o prodělání covidu. Hygienická situace se každou chvilku mění, k dnešnímu dni je možné prokázat se antigenním či PCR testem. Rádi bychom vás však požádali a otestování vašich děti PCR testem, jehož výhodou je větší spolehlivost a během tábora by se již děti nemusely testovat. V případě antigenních testů, odevzdejte podepsaný nepoužitý test u autobusu.

SRAZ: sobota 3.7. 12,30hod na parkovišti autobusů - konečná TRAM č.9 v Řepích

ODJEZD: 13hod.   Na cestu dejte dětem svačinu a pití. Začínáme až večeří a cesta je dlouhá.

NÁVRAT: sobota 17.7. cca v 16hod tamtéž.

Velmi děkujeme za spolupráci a již se těšíme na společné táborové dobrodružství.

Za vedení tábora     Lucie Macourková

V Praze 17.6. 2021